Tag: woman leader

marathi news paper
"महाराष्ट्रातील महिलासाठी शेवटी एक महिला नेता च मा.डॉ.नीलमताई गो-हे आल्या मदतीला धावून"

"महाराष्ट्रातील महिलासाठी शेवटी एक महिला नेता च मा.डॉ.नीलमताई...

डॉ.नीलमताई गो-हे उपाध्यक्ष विधान परिषद महाराष्ट्र यांनी उमेद विभागाच्या कंत्राटी...