Tag: water supply scheme

Daily Updates
नळ पाणीपुरवठा योजनेत भ्रष्टाचार मुरबे ग्रामपंचायतीचा आरोप, कंत्राटदारावर प्रशासन मेहेरबान...

नळ पाणीपुरवठा योजनेत भ्रष्टाचार मुरबे ग्रामपंचायतीचा आरोप,...

मुरबे गावच्या नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या कामात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप मुरबे...

marathi news paper
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा योजना मार्फत सफाळे ग्रामपंचायत हाॅलमध्ये झाली बैठक...

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा योजना...

सफाळे येथे  महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण आणि जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा योजना  तसेच आयआयटी...