Tag: visit to gp school

marathi news paper
मतदार संघातील जी.प.शाळा, अंगणवाडी, पशुवैद्यकीय दवाखाना व उपकेंद्रास भेट...

मतदार संघातील जी.प.शाळा, अंगणवाडी, पशुवैद्यकीय दवाखाना...

३० ऑक्टोबर २०२०,मा निलेश भगवान सांबरे साहेब उपाध्यक्ष जी.प.पालघर यांच्या मार्गदर्शनाखाली...