Tag: To strike

marathi news paper
ऊसतोड श्रमिकांचे भगवान गडाच्या पायथ्याशी सिमोल्लंघन...

ऊसतोड श्रमिकांचे भगवान गडाच्या पायथ्याशी सिमोल्लंघन...

ऊसतोड मजुर,मुकादम,वाहतूक दार यांच्या श्रमावर राज्यातील साखर सम्राटांचे हीत जोपासायचे...