Tag: Sunil Jadhav

marathi news paper
भिवंडी तालुक्यातील ग्रामीण भागात प्रतिष्ठित मानल्या जाणाऱ्या आवळे ग्रुप विविध कार्यकारी  सेवा सहकारी सोसायटीच्या संचालक पदी सुनील जाधव यांची बहुमताने निवड...

भिवंडी तालुक्यातील ग्रामीण भागात प्रतिष्ठित मानल्या जाणाऱ्या...

भिवंडी तालुक्यातील ग्रामीण भागात मोठया प्रमाणावर भात शेती केली जाते.शेती करण्यासाठी...