Tag: Ration card

marathi news paper
जन आरोग्य योजने अंतर्गत उपचार घेण्यासाठी लागणारे राशेनकार्ड घेण्यासाठी  गेवराईकरांना पुरवठा तहसीलदार उपलब्ध होत नाही -  ॲड. सदानंद वाघमारे.

जन आरोग्य योजने अंतर्गत उपचार घेण्यासाठी लागणारे राशेनकार्ड...

कित्येक लोकांचे कार्डामध्ये नांवे आसतांना त्यांचे नांवे काढून टाकण्याचा प्रयत्न...