Tag: premises of tehsil office

marathi news paper
आदिवासी विकास मंत्री यांना आदिवासीं समजाकडून दिवाळी खावटी भेट तहसील कार्यालयाच्या आवारात आंदोलन...

आदिवासी विकास मंत्री यांना आदिवासीं समजाकडून दिवाळी खावटी...

दिपावली चा सण गेला मात्र अजून आदिवासी समाजाला खावटी अनुदानाचे वाटप झाले नाही या...