Tag: paddy

marathi news paper
वाडा तालुक्यातील मांगरूळ येथील शेतकऱ्याचे भाताचे भारे जळून खाक...

वाडा तालुक्यातील मांगरूळ येथील शेतकऱ्याचे भाताचे भारे जळून...

वाडा तालुक्यातील  मांगरुळ वंगणपाडा येथे दि.१८ नोव्हेंबर रोजी सकाळी शेतकरी वाळू सोमा...