Tag: national union of journalists maharashtra

marathi news paper
शासनाकडून प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या माध्यमकर्मीवर अन्याय होऊ नये -शीतल करदेकर

शासनाकडून प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या माध्यमकर्मीवर अन्याय...

रायगड, जिल्हा माहिती अधिकारी मा. मनोज सानप यांनी प्रसारित केले. जे अयोग्य,सरसकटअसून...