Tag: Mr. Kathore

marathi news paper
मुरबाड तालुक्यातील बस वाहतूक सेवा पुन्हा सुरु होणार...|  आ.कथोरे साहेबांचे प्रयत्न यशस्वी...

मुरबाड तालुक्यातील बस वाहतूक सेवा पुन्हा सुरु होणार...|...

कार्यसम्राट आमदार मा.श्री.किसन कथोरे  यांनी मुरबाड तालुक्यातील ग्रामीण भागातील बस...