Tag: making the negotiations successful

marathi news paper
जासमीन एसेसिरीज यंग इंडिया कंपनीच्या कामगारांची दिवाळी झाली गोड...|  वाटाघाटी यशस्वी झाल्याने कामगारांनी प्रदीप वाघमारे यांचे आभार व्यक्त केले...

जासमीन एसेसिरीज यंग इंडिया कंपनीच्या कामगारांची दिवाळी...

गेल्या दोन ते अडीज  महिन्या पासून जासमीन असेसिरीज यंग इंडिया ( गामी इंडस्ट्रीज,पावणे...