Tag: kandivali east

marathi news paper
कांदिवली पूर्व वार्ड क्र.३९ मधील सार्वजनिक शौचालयाच्या कामात प्रचंड भ्रष्टाचार!! | स्थानीय नगरसेवकाचे दुर्लक्ष मनपा अधिकाऱ्याची उडवाउडवीची उत्तरे...

कांदिवली पूर्व वार्ड क्र.३९ मधील सार्वजनिक शौचालयाच्या...

कांदिवली पूर्वेला असलेल्या क्रांतीनगर या भागात वार्ड 39 मध्ये अजंठा चाळीतील सार्वजनिक...