Tag: Justice to the clerk's in the state

marathi news paper
राज्यातील लिपिकांना न्याय मिळवून देणार - राज्यमंत्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू...

राज्यातील लिपिकांना न्याय मिळवून देणार - राज्यमंत्री ओमप्रकाश...

राज्यात लिपिक पदावर कार्यरत असलेले नोकरदारांना शासन धोरणानुसार मिळनारा सेवावधी लाभ...