Tag: grass and bushes

marathi news paper
गवत,झुडुपांनी वेढलेल्या तोरणा किल्ल्याने घेतला मोकळा श्वास ! | चिंतामणी ज्ञानपीठ शिक्षण संस्थेच्या गड संवर्धन प्रकल्पाला यश... 

गवत,झुडुपांनी वेढलेल्या तोरणा किल्ल्याने घेतला मोकळा श्वास...

लांबलेल्या पावसाळ्यात गवत,जाळ्या आणि झुडुपांनी वेढलेल्या तोरणा किल्ल्याची साफ सफाई...