Tag: free meals

marathi news paper
जनसेवा सामाजिक संस्थे मार्फत कुडूस खिंडपाडा येथे मोफत भोजन व्यवस्था...

जनसेवा सामाजिक संस्थे मार्फत कुडूस खिंडपाडा येथे मोफत भोजन...

वाडा तालुक्यातील कुडूस खिंडपाडा येथे जनसेवा सामाजिक संस्था यांच्या प्रयत्नाने व...