Tag: first preference

marathi news paper
पदवीधरांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रा.नागोराव पांचाळ यांना पदवीधर पहिली पसंती देणार - ॲड. सदानंद वाघमारे...

पदवीधरांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रा.नागोराव पांचाळ...

बीड गोरगरीब कष्टकरी कामगार शेतमजूर शेतकरी पाल्यांच्या पदवीधर मुलांचे प्रश्न मार्गी...