Tag: distribution of food grains and blankets

Daily Updates
जनसेवा सामाजिक संस्थे मार्फत गरजु कुटूंबाना अन्नधान्य व ब्लॅंकेट वाटप...

जनसेवा सामाजिक संस्थे मार्फत गरजु कुटूंबाना अन्नधान्य व...

वाडा तालुक्यातील खरीवली गावात जनसेवा सामाजिक संस्था गेल्या अनेक वर्षांपासून नूतन...