Tag: distributing Faral

Daily Updates
फटाकेमुक्त दिवाळी साजरी करुन गोरगरिबांना अनाथांना फराळ वाटप-दत्ता वाकसे...

फटाकेमुक्त दिवाळी साजरी करुन गोरगरिबांना अनाथांना फराळ...

यावर्षी कोरोनाच्या महामारीमुळे खूप मोठ्या प्रमाणात गरिबांना कष्टकरी अनाथ असलेले...