Tag: Dhammanand Waghmare

marathi news paper
समाज कल्याण मंत्री व समाज कल्याण अधिकारी यांच्या तोंडाला काळे फासणा - धम्मानंद वाघमारे

समाज कल्याण मंत्री व समाज कल्याण अधिकारी यांच्या तोंडाला...

ऑल इंडिया पॅन्थ र सेना जिल्हा आध्यक्ष बीड अनुसूचित जाती व जमाती मधील अत्याचार होणाऱ्या...