Tag: Deputy Tehsildar and Inspector of Police Baglan

marathi news paper
न्यायप्रिय महात्मा राजा रावण दहन प्रथा, कायमस्वरूपी बंद करा : आदिवासी बचाव अभियान च्या वतीने  नायबतहसीलदार व पोलीस निरीक्षक बागलाण यांना निवेदन...

न्यायप्रिय महात्मा राजा रावण दहन प्रथा, कायमस्वरूपी बंद...

मा.नायब तहसीलदार (बागलाण) डी.एम.बहिरम व  पोलीस स्टेशन बागलाण यांना महाराष्ट्र राज्य...