Tag: Demand

marathi news paper
जनतेच्या मूलभूत हक्कासाठी लढणारे पत्रकार संजय बोर्डे यांना जीवे मारण्याचे षडयंत्र मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, पोलीस महासंचालक. आयुक्त, उपायुक्त यांच्याकडे यांच्या कडे केली मागणी ... संजय बोर्डे

जनतेच्या मूलभूत हक्कासाठी लढणारे पत्रकार संजय बोर्डे यांना...

वनविभागाच्या हद्दीतील अवैध्य धंदे काळाबाजार, नकली पावत्या, शासनाची फसवणूक, महसूल...