Tag: corporation in the district

Daily Updates
जिल्ह्यात महामंडळाच्या माध्यमातून तरूणांची उद्योजक होण्याच्या दिशेने वाटचाल...

जिल्ह्यात महामंडळाच्या माध्यमातून तरूणांची उद्योजक होण्याच्या...

अण्णासाहेब पाटील महामंडळाने दिले  1450 उद्योजकांना  64 कोटी  चे आर्थिक पाठबळ जिल्हा...