Tag: Cleanliness

marathi news paper
देऊर येथील स्मशानभूमीची स्वच्छता & वृक्षारोपण - गावकऱ्यांनी सुरू केला नवा उपक्रम...

देऊर येथील स्मशानभूमीची स्वच्छता & वृक्षारोपण - गावकऱ्यांनी...

ता. कोरेगाव येथील वसना नदी परिसर आणि स्मशानभूमीची स्वच्छता करण्यात आली. श्री मुधाईदेवी...