Tag: buddha statue

marathi news paper
बुद्ध मूर्तीची प्रतिष्ठापना परभणी केसापुरी येथे संपन्न...

बुद्ध मूर्तीची प्रतिष्ठापना परभणी केसापुरी येथे संपन्न...

जगाला युद्धाची नाहीतर बुध्दाची गरज आहे,बौद्ध धम्माचा जो समानतेचा रथ आहे तो आज ज्या...