Tag: Bardapur Mahamanav statue

marathi news paper
बर्दापुर महामानव पुतळ्याची विटंबना करणा-या समाजकंटकास तात्काळ अटक करा...मराठवाडा प्रदेश आध्यक्ष अशोक हिंगे यांनी जिल्हा आधिकाऱ्यांस दिले निवेदन ...

बर्दापुर महामानव पुतळ्याची विटंबना करणा-या समाजकंटकास तात्काळ...

मध्यरात्री समाजकंटकाने कायदेपंडीत महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यावर...