Tag: applications

Daily Updates
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या मागासवर्गीय विदयार्थ्यासाठी मॅट्रीकपुर्व शिष्यवृत्ती योजनांसाठी अर्जांची अंतीम दिनांक 26 जानेवारी 2021समाज कल्याण आधि कारी मडावी यांचे आव्हान...

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या मागासवर्गीय विदयार्थ्यासाठी...

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद,...