नवी मुंबई कोव्हीड -19 - दि. ६ जून २०२० रोजीचा तपशील अहवाल

नवी मुंबई कोव्हीड -19 - दि. ६ जून २०२० रोजीचा तपशील अहवाल

नवी मुंबई कोव्हीड -19 - दि. ६ जून २०२० रोजीचा तपशील अहवाल
नवी मुंबई कोव्हीड -19 - दि. ६ जून २०२० रोजीचा तपशील अहवाल

नवी मुंबई कोव्हीड -19 - दि. ६ जून २०२० रोजीचा तपशील अहवाल

आज नवी मुंबई मध्ये  कोरोनाबधित 128 रुग्ण आढळले 
नवी मुंबईत एकूण टेस्ट : 13161
आज पॉझिटिव्ह रुग्ण : 128
एकूण पॉझिटिव्ह रुग्ण : 2771
एकूण निगेटिव्ह रुग्ण :9981
तपासणी अहवाल प्रलंबित : 409
आज बरे होऊन घरी परतलेले व्यक्ती : 80 
एकूण बरे होऊन घरी परतलेले व्यक्ती : 1677
विभागवार कोरोना पॉझिटिव्ह नोंदीत संख्या 
बेलापूर :  06
नेरुळ : 22
वाशी  : 10
तुर्भे : 19
कोपरखैरणे : 20
घणसोली : 19
ऐरोली : 23
दिघा :  09

आज पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह नोंदीत एकूण रुग्ण : 80 
विभागवार बरे झालेले नागरिक संख्या 
बेलापूर :  01      
नेरूळ :   14    
 वाशी :  03      
 तुर्भे : 29
कोपरखैरणे : 16        
घणसोली :  04      
 ऐरोली : 10       
 दिघा : 03