Navi Mumbai Airport Name : नवी मुंबई विमानतळाला दि बा पाटलांचं नाव द्या, मागणीसाठी मानवी साखळी!

Navi Mumbai Airport Name : नवी मुंबई विमानतळाला दि बा पाटलांचं नाव द्या, मागणीसाठी मानवी साखळी!

Navi Mumbai Airport Name : नवी मुंबई विमानतळाला दि बा पाटलांचं नाव द्या, मागणीसाठी मानवी साखळी!
Navi Mumbai Airport Name : नवी मुंबई विमानतळाला दि बा पाटलांचं नाव द्या, मागणीसाठी मानवी साखळी!