Daily Updates

कल्याण डोंबिवली कोरोना उपडते

कल्याण डोंबिवली कोरोना उपडते

कल्याण डोंबिवलीत २९३ नवे रुग्ण तर ९ जणांचा मृत्यू

कल्याण डोंबिवलीत २३८ नवे रुग्ण तर ८ जणांचा मृत्यू

कल्याण डोंबिवलीत २३८ नवे रुग्ण तर ८ जणांचा मृत्यू

४७,५९५ एकूण रुग्ण तर ९४७ जणांचा आतापर्यंत मृत्यू तर २४ तासांत ३७० रुग्णांना डिस्चार्ज

कल्याण डोंबिवलीत  कोरोना रुग्णांची संख्या ४७ हजार पार

कल्याण डोंबिवलीत  कोरोना रुग्णांची संख्या ४७ हजार पार

२५१ नवे रुग्ण तर ८ जणांचा मृत्यू ४७,१४९ एकूण रुग्ण तर ९३० जणांचा आतापर्यंत मृत्यू...

कल्याण डोंबिवलीत  १९६ नवे रुग्ण तर ५  जणांचा मृत्यू   

कल्याण डोंबिवलीत  १९६ नवे रुग्ण तर ५  जणांचा मृत्यू  

४६,६१२ एकूण रुग्ण तर ९१३  जणांचा आतापर्यंत मृत्यू तर २४ तासांत ४४२ रुग्णांना डिस्चार्ज

कल्याण डोंबिवलीत  ३३४ नवे रुग्ण तर ६ जणांचा मृत्यू

कल्याण डोंबिवलीत  ३३४ नवे रुग्ण तर ६ जणांचा मृत्यू

४५,८७६ एकूण रुग्ण तर ८९६ जणांचा आतापर्यंत मृत्यू तर २४ तासांत ४७२ रुग्णांना डिस्चार्ज

कल्याण डोंबिवलीत कोरोना रुग्णांनी ओलांडला ४५ हजारांचा टप्पा

कल्याण डोंबिवलीत कोरोना रुग्णांनी ओलांडला ४५ हजारांचा टप्पा

३९४ नवे रुग्ण तर ८ जणांचा मृत्यू ४५,१७५ एकूण रुग्ण तर ८८१ जणांचा आतापर्यंत मृत्यू...

कल्याण डोंबिवलीत ३८९ नवे रुग्ण तर ९ जणांचा मृत्यू

कल्याण डोंबिवलीत ३८९ नवे रुग्ण तर ९ जणांचा मृत्यू

४४,७८१ एकूण रुग्ण तर ८७३ जणांचा आतापर्यंत मृत्यू तर २४ तासांत ३४० रुग्णांना डिस्चार्ज

कल्याण डोंबिवलीत ३२८ नवे रुग्ण तर ७ जणांचा मृत्यू

कल्याण डोंबिवलीत ३२८ नवे रुग्ण तर ७ जणांचा मृत्यू

४४,३९२ एकूण रुग्ण तर ८६४ जणांचा आतापर्यंत मृत्यू तर २४ तासांत ३७६ रुग्णांना डिस्चार्ज

कल्याण डोंबिवलीत कोरोना रुग्णांनी ओलांडला ४४ हजारांचा टप्पा

कल्याण डोंबिवलीत कोरोना रुग्णांनी ओलांडला ४४ हजारांचा टप्पा

२८० नवे रुग्ण तर ७ जणांचा मृत्यू ४४,०६४ एकूण रुग्ण तर ८५७ जणांचा आतापर्यंत मृत्यू...

कल्याण डोंबिवलीत ३९२ नवे रुग्ण तर ६ जणांचा मृत्यू

कल्याण डोंबिवलीत ३९२ नवे रुग्ण तर ६ जणांचा मृत्यू

४३,७८४ एकूण रुग्ण तर ८५० जणांचा आतापर्यंत मृत्यू तर २४ तासांत ४८१ रुग्णांना डिस्चार्ज

कल्याण डोंबिवलीत २७७ नवे रुग्ण तर ६ जणांचा मृत्यू

कल्याण डोंबिवलीत २७७ नवे रुग्ण तर ६ जणांचा मृत्यू

४३,३९२ एकूण रुग्ण तर ८४४ जणांचा आतापर्यंत मृत्यू तर २४ तासांत ४५९ रुग्णांना डिस्चार्ज...

कल्याण डोंबिवलीत ३७३ नवे रुग्ण तर ७ जणांचा मृत्यू

कल्याण डोंबिवलीत ३७३ नवे रुग्ण तर ७ जणांचा मृत्यू

४२,८०६ एकूण रुग्ण तर ८३३ जणांचा आतापर्यंत मृत्यू तर २४ तासांत ४१३ रुग्णांना डिस्चार्ज

कल्याण डोंबिवलीत महिनाभरात ८४९९ रुग्ण तर १८८ जणांचा मृत्यू

कल्याण डोंबिवलीत महिनाभरात ८४९९ रुग्ण तर १८८ जणांचा मृत्यू

कोरोना रुग्णांच्या संख्येने ओलांडला ४२ हजारांचा टप्पा ४८२ नवे रुग्ण तर ५ जणांचा...

कल्याण डोंबिवलीत १७८ नवे रुग्ण तर ५ जणांचा मृत्यू

कल्याण डोंबिवलीत १७८ नवे रुग्ण तर ५ जणांचा मृत्यू

४१,९५१ एकूण रुग्ण तर ८२१ जणांचा आतापर्यंत मृत्यू तर २४ तासांत ४७२ रुग्णांना डिस्चार्ज

कल्याण डोंबिवलीत ३०७ नवे रुग्ण तर ४ जणांचा मृत्यू

कल्याण डोंबिवलीत ३०७ नवे रुग्ण तर ४ जणांचा मृत्यू

४१,७७३ एकूण रुग्ण तर ८१६ जणांचा आतापर्यंत मृत्यू तर २४ तासांत ३९८ रुग्णांना डिस्चार्ज

कल्याण डोंबिवलीत ३४० नवे रुग्ण तर ६ जणांचा मृत्यू

कल्याण डोंबिवलीत ३४० नवे रुग्ण तर ६ जणांचा मृत्यू

४१,४६६ एकूण रुग्ण तर ८१२ जणांचा आतापर्यंत मृत्यू तर २४ तासांत ५६९ रुग्णांना डिस्चार्ज