नवी मुंबई कळंबोली स्टील मार्केट टायर गोदामाला भीषण आग.अग्निशमन दल अद्याप पोहचलेले नाही.

नवी मुंबई कळंबोली स्टील मार्केट टायर गोदामाला भीषण आग.अग्निशमन दल अद्याप पोहचलेले नाही.

नवी मुंबई  कळंबोली स्टील मार्केट टायर गोदामाला भीषण आग.अग्निशमन दल अद्याप पोहचलेले नाही.