विदर्भात तीन दिवस आधीच मान्सून दाखल, अनेक ठिकाणी पावसाची दमदार बॅटिंग

वादळी वाऱ्यासह पावसाची दमदार हजेरी...

विदर्भात तीन दिवस आधीच मान्सून दाखल, अनेक ठिकाणी पावसाची दमदार बॅटिंग
वादळी वाऱ्यासह पावसाची दमदार हजेरी...